Politica cookies

Acest website folose?te cookie-uri proprii ?i de la ter?i pentru a furniza vizitatorilor o experien?? mult mai bun? de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiec?ruia.

  Cookie-urile joac? un rol important în facilitarea accesului ?i livr?rii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucur? pe Internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor set?ri precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprim? anumite pre?uri sau tarife, p?strarea op?iunilor pentru diverse produse (m?suri, alte detalii, etc.) în co?ul de cump?r?turi (?i memorarea acestor op?iuni) – generându-se astfel flexibilitatea „co?ului de cump?r?turi” (accesarea preferin?elor vechi prin accesarea butonului „înainte” ?i „înapoi”).
 • Cookie-urile ofer? de?in?torilor de site-uri un feedback valoros asupra modului în care sunt utilizate site-urile lor de c?tre utilizatori, astfel încât s? le poat? face mai eficiente ?i mai accesibile pentru utilizatori.
 • Permit aplica?iilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri s? fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experien?? de navigare mai valoroas?, mai util? ?i mai pl?cut?;
 • Îmbun?t??esc eficien?a publicit??ii online.

Ce este un „cookie”

Un cookie este un fi?ier text de mici dimensiuni, care se stocheaza pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaz? Internetul.

Cookie-ul este complet „pasiv” (nu con?ine programe software, viru?i sau spyware ?i nu poate accesa informa?iile de pe hard driveul utilizatorului).

În sine, cookie-urile nu solicit? informa?ii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate ?i, în cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de Internet.

Categorii principale de cookie-uri

  Exist? 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookieuri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta s? le memoreze pân? când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul log?rii/delog?rii pe un cont de mail sau pe re?elele de socializare).
 • Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (în general, depinde de durata de via?? prestabilit? pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ ?i pe cele plasate de un alt web-site decât cel pe care îl viziteaz? utilizatorul la momentul respectiv – sunt cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookieuri plasate de ter?i) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât s? fie livrat? publicitate cât mai relevant? pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor

Un cookie con?ine informa?ii care fac leg?tura între un web-browser (utilizatorul) ?i un web-server anume (website-ul). Dac? un utilizator acceseaz? acel website din nou, acesta poate citi informa?ia deja stocat? ?i reac?iona în consecin??. Cookie-urile asigur? userilor o experien?? pl?cut? de navigare ?i sus?in eforturile multor web-site-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor (ex: preferin?ele în materie de confiden?ialitate online, op?iunile privind limba site-ului, co?uri de cump?r?turi sau publicitate relevant?).

Care este durata de via?? a unui cookie

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de via?? a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singur? sesiune (session cookies) ?i nu mai sunt re?inute odat? ce utilizatorul a p?r?sit web-site-ul ?i unele cookie-uri sunt re?inute ?i refolosite de fiecare dat? când utilizatorul revine pe acel website („cookie-uri permanente”). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi ?terse de un utilizator în orice moment prin intermediul set?rilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc „third party cookies” pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de c?tre acest site

  O vizit? pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri de performan?? a site-ului;
 • Cookie-uri de analiz? a vizitatorilor;
 • Cookie-uri pentru geotargeting;
 • Cookie-uri de înregistrare;
 • Cookie-uri pentru publicitate;
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Cookie-uri de performan??

Acest tip de cookie re?ine preferin?ele utilizatorului pe acest site, a?a încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

  Exemple:

 • set?rile volumului pentru video player;
 • viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dat? când un utilizator viziteaz? acest site softul de analytics furnizat de o ter?? parte, genereaz? un cookie de analiz? a utilizatorului. Acest cookie ne spune dac? a?i mai vizitat acest site pân? acum. Browserul ne va spune dac? ave?i acest cookie, iar dac? nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaz? ?i cât de des o fac. Atât timp cât nu sunte?i înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dac? sunte?i înregistrat putem ?ti, de asemenea, detaliile pe care ni le-a?i furnizat, cum ar fi adresa de e-mail ?i username-ul – acestea fiind supuse confiden?ialit??ii ?i prevederilor din Termeni ?i Condi?ii, Politica de confiden?ialitate, precum ?i prevederilor legisla?iei în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargeting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de c?tre un soft care stabile?te din ce ?ar? proveni?i. Este complet anonim ?i este folosit doar pentru a targeta con?inutul – chiar ?i atunci cand sunte?i pe pagina noastr? în limba român? sau în alt? limb?, primi?i aceea?i reclam?.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci cand v? înregistra?i pe acest site, gener?m un cookie care ne anunt? dac? sunte?i înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne ar?ta contul cu care sunte?i înregistrat ?i dac? ave?i permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite s? asociem orice comentariu pe care îl posta?i pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dac? nu a?i selectat „p?streaz?-m? înregistrat”, acest cookie se va ?terge automat când ve?i închide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri ne permit s? afl?m dac? a?i vizualizat sau nu o reclam? online, care este tipul acesteia ?i cât timp a trecut de când a?i v?zut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim ?i pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri apar?inând unei ter?e p?r?i, pentru o mai bun? targetare a publicit??ii ( de exemplu: pentru a ar?ta reclame despre vacan?e, dac? utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacan?e). Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaz? informa?ii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, set?m cookie-uri anonime ?i prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, noi le putem folosi pentru a v? recunoa?te ca vizitator al acelui site. Dac? ulterior ve?i vizita site-ul nostru, v? vom putea livra publicitatea bazat? pe aceast? informa?ie.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama. Companiile care genereaza aceste cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terte parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs pe acest site.

Alte cookie-uri ale ter?elor p?r?i

Pe unele pagini, ter?ii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urm?ri succesul unei aplica?ii sau pentru a customiza o aplica?ie. Datorit? modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum ter?ele p?r?i nu pot accesa cookie-urile de?inute de acest site. De exemplu, când distribui?i un articol folosind butonul pentru re?elele sociale aflat pe acest site, acea re?ea social? va înregistra activitatea dvs.

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet

Cookie-urile reprezint? punctul central al func?ion?rii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experien?e de navigare prietenoase ?i adaptat? preferin?elor ?i intereselor fiec?rui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamn? c? nu ve?i mai primi publicitate online – ci doar c? aceasta nu va mai putea ?ine cont de preferin?ele ?i interesele dvs. eviden?iate prin comportamentul de navigare caz in care cel mai probabil publicitatea pe care o veti primi va fi mai putin relevanta pentru d-voastra.

  Exemple de întrebuin??ri importante ale cookie-urilor ( care nu necesit? autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Con?inut ?i servicii adaptate preferin?elor utilizatorului – categorii de ?tiri, vreme, sport, h?r?i, servicii publice ?i guvernamentale, site-uri de entertainment ?i servicii de travel.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – re?inerea parolelor, preferin?ele de limb? ( ex: af?area rezultatelor c?ut?rilor în limba Român?).
 • Re?inerea filtrelor de protec?ie a copiilor privind con?inutul pe Internet (op?iuni family mode, func?ii de safe search).
 • Limitarea frecven?ei de difuzare a reclamelor – limitarea num?rului de afi??ri a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevant? pentru utilizator.
 • M?surarea, optimizarea ?i caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de con?inut este vizualizat ?i modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de c?utare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaz? aceste analize a utiliz?rii lor pentru a îmbun?t??i site-urile în beneficiul userilor.

Securitate ?i probleme legate de confiden?ialitate

Cookieurile NU sunt viru?i! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alc?tuite din buc??i de cod a?a c? nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecin??, nu se pot duplica sau replica pe alte re?ele pentru a se rula din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste func?ii, nu pot fi considerate viru?i. Cookie-urile pot fi totu?i folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaz? informa?ii despre preferin?ele ?i istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât ?i pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o form? de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt con?tiente de acest fapt ?i în mod constant marcheaz? cookie-urile pentru a fi ?terse în cadrul procedurilor de ?tergere/scanare antivirus/anti-spyware.

În general, browserele au integrate set?ri de confiden?ialitate care furnizeaz? diferite nivele de acceptare ale cookie-urilor: perioada de valabilitate ?i ?tergere automat? dup? ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protec?ia identit??ii este foarte valoroas? ?i reprezint? dreptul fiec?rui utilizator de Internet, este indicat s? se ?tie ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru c? prin intermediul lor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informa?ii între browser ?i website, dac? un atacator sau o persoan? neautorizat? intervine în parcursul de transmitere a datelor, informa?iile con?inute de cookie pot fi interceptate. De?i foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dac? browserul se conecteaz? la server folosind o re?ea necriptat? (ex: o re?ea Wi-Fi nesecurizat?).

Alte atacuri bazate pe cookie implic? set?ri gre?ite ale cookie-urilor pe servere. Dac? un website nu solicit? browserului s? foloseasc? doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceast? vulnerabilitate pentru a p?c?li browserele în a trimite informa?ii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaz? apoi informa?iile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important s? fi?i aten?i în alegerea metodei celei mai potrivite de protec?ie a informa?iilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigur? ?i responsabil?, bazat? pe cookies

Datorit? flexibilit??ii lor ?i a faptului c? majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri ?i cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai r?spândite ?i utilizate, printre care: Youtube, Gmail, Yahoo ?i altele.

  Iat? câteva sfaturi care v? pot asigura c? naviga?i f?r? griji, cu ajutorul cookie-urilor:

 • Particulariza?i-v? set?rile browserului în ceea ce prive?te cookie-urile, pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securit??ii utiliz?rii cookie-urilor.
 • Dac? nu v? deranjeaz? cookie-urile ?i sunte?i singura persoan? care utilizeaz? computerul, pute?i seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare ?i al datelor personale de acces.
 • Dac? împ?r?i?i accesul la calculator, pute?i lua în considerare setarea browserului pentru a ?terge datele individuale de navigare de fiecare dat? când închide?i browserul. Aceasta este o variant? de a accesa site-urile care plaseaz? cookie-uri ?i de a ?terge orice informa?ie de vizitare la închiderea sesiunii de navigare.
 • Instala?i-v? ?i updata?i-v? constant aplica?ii antispyware.

Multe dintre aplica?iile de detectare ?i prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri.

Astfel, împiedic? browserul de la a accesa website-uri care ar putea s? exploateze vulnerabilit??ile browserului sau s? descarce software periculos. Asigura?i-v? c? ave?i browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaz? exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserelor.

Cookie-urile sunt pretutindeni ?i nu pot fi evitate dac? dori?i s? v? bucura?i de acces pe cele mai bune ?i cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau interna?ionale. Cu o in?elegere clar? a modului lor de operare ?i a beneficiilor pe care le aduc, pute?i lua m?surile necesare de securitate astel încât s? pute?i naviga cu încredere pe Internet.

Cum pot opri cookie-urile

Dezactivarea ?i refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat ?i folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamn? c? nu ve?i mai primi/vedea publicitate online.

Este posibil? setarea din browser, pentru ca aceste cookie-uri s? nu mai fie acceptate sau po?i seta browserul s? accepte cookie-uri de la un site anume. De exemplu, daca nu e?ti înregistat folosind cookie-urile, nu vei putea l?sa comentarii.

Toate browserele moderne ofer? posibilitatea de a schimba set?rile cookie-urilor.De regul?, aceste set?ri se g?sesc, în „op?iuni” sau în meniul de „preferin?e” al browserului t?u.

Pentru a în?elege aceste set?ri, urm?toarele linkuri pot fi folositoare, altfel pute?i folosi op?iunea „ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.

Cookie settings în Internet Explorer

Cookie settings în Firefox

Cookie settings în Chrome
Cookie settings în Safari

Pentru set?rile cookie-urilor generate de ter?i, pute?i consulta ?i site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/